Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘÍMÉ ODKAZY NA CVIČENÍ

DISTANČNÍ VÝUKA  3. - 5. ROČNÍK

PRV - 1., 2. ROČNÍK

article preview
Školákov KamiNet Matematika hrou
     
Luštěnky paní uč. Ryšavé Výukové materiály On-line cvičení
     
Sudoku Násobilka Modrá škola
     
Le-Sy nápadů Nenudím se doma Nácvik psaní
     
UčíTelka Tělocvik on-line TANGRAMY
     
SUDOKU TANGRAMY 1 TANGRAMY 2
     
ÚLOHY Z ČEŠTINY BŘEZEN-MĚSÍC KNIHY PRIMAÚČA
     
VELKÝ ROZCESTNÍK NA VŠECHNY VÝUKOVÉ STRÁNKY:

139079668_3365051833623157_9003309969298401696_o.jpg

OBRAZOVÁ APLIKACE DO MATEMATIKY
HOD KOSTKOU    NÁSOBENÍ   TABULKA NÁSOBKŮ
ÚLOHY Z MATEMATICKÉHO KLOKANA - CVRČKA

 

PŘÍMÉ ODKAZY NA PROBÍRANÉ UČIVO ROK 2020-2021:

ROZCVIČKA FINANČNÍ GRAMOTNOST
   
   

 

PRV - 1., 2. ROČNÍK
JARNÍ KVĚTINY JARNÍ KVĚTINY2
JARNÍ KVĚTINY3 ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN
ZAHRADNÍ NÁŘADÍ FAZOLE
OPÁČKO ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA
PRVOUKA SE ZMRZLÍKEM ČÁSTI STROMŮ
HORY RISKUJ
AZ Kvíz  

 

ODKAZY PRO 3.ROČNÍK
SLOVNÍ DRUHY NÁSOBENÍ 6
AJ - PEXESO AJ - ZVÍŘATA
ÚNIKOVKA - HRA  
VYJMENOVANÁ SLOVA - L VYJMENOVANÁ SLOVA - M
VYJMENOVANÁ SLOVA - P VYJMENOVANÁ SLOVA - M - obr.
PODSTATNÁ JMÉNA - rod,číslo,pád SLOVESA - osoba,číslo,čas
PÁDY VYJMENOVANÁ SLOVA-karty
VYJMENOVANÁ SLOVA-diktáty KOLO ŠTĚSTÍ
MATEMATIKA
SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ, DĚLENÍ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ
PROCVIČOVÁNÍ VESMÍRNÉ PROCVIČOVÁNÍ
PRVOUKA
ČLOVĚK A VESMÍR - KVÍZ NEŽIVÁ PŘÍRODA
   
ODKAZY PRO 4.ROČNÍK
VYJMENOVANÁ SLOVA PŘÍBUZNÁ SLOVA
PROCVIČOVÁNÍ PŘEDPONY, PŘEDLOŽKY
VZORY-procvičování PODSTATNÁ JMÉNA - rod,číslo,pád,vzor
SLOVESNÉ TVARY1 SLOVESNÉ TVARY2
ÚNIKOVKA-SMĚS-KRTEK A SPOL.  
MATEMATIKA
MATEMATICKÁ ROZCVIČKA PROCVIČOVÁNÍ
ZAOKROUHLOVÁNÍ1 ZAOKROUHLOVÁNÍ2
ZAOKROUHLOVÁNÍ2 ZAOKROUHLOVÁNÍ4
VLASTVĚDA / PŘÍRODOVĚDA
PŘÍRODOVĚDA- MILIONÁŘ PŘÍRODOVĚDA-ŽIVOČICHOVÉ-únikovka
PRAVĚK PRAVĚK-prac.list
PRAVĚK-STARŠÍ DOBA KAMENNÁ PRAVĚK-procvičování
PRAVĚK1 PRAVĚK2-procvičování
DOBA BRONZOVÁ DOBA BRONZOVÁ
KELTOVÉ KELTOVÉ-procvičování
SLOVANÉ SLOVANÉ-prac.list
SLOVANÉ-prezentace SLOVANÉ-procvičování
HORNINY A NEROSTY-prac.list  
   
ODKAZY PRO 5.ROČNÍK
SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM ÚNIKOVKA
ÚNIKOVKA-ČJ-MIX ÚNIKOVKA - ČJ
ÚNIKOVKA - HLEDÁNÍ POKLADU ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY1
ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY2  
MATEMATIKA
DESETINNÁ ČÍSLA1 DESETINNÁ ČÍSLA2
   
VLASTIVĚDA / PŘÍRODOVĚDA
VLASTIVĚDA-SLOVENSKO POHOŘÍ - VL
  VLASTIVĚDA-SLOVENSKO
HABSBURKOVÉ, KOMENSKÝ HABSBURSKÁ ŘÍŠE-prac.list
BEZOBRATLÍ1 BEZOBRATLÍ2

 

PŘÍMÉ ODKAZY NA PROBÍRANÉ UČIVO BŘEZEN - ČERVEN 2020:

ODKAZY PRO 1. ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
NAŠE CVIČENÍ HÁDEJ SLOVO
LUŠTĚNKY ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE
LUŠTĚNKY 2 UČÍM SE ČÍST
LUŠTĚNKY 3 VČELKA
KŘÍŽOVKY                                              
   
NÁCVIK PSANÍ
PÍSMENO K, k PÍSMENO V, v
PÍSMENO Y, y PÍSMENO R, r
PÍSMENO P, p PÍSMENO Z, z
PÍSMENO B, b PÍSMENO I, i
PÍSMENO K, k PÍSMENO C. c
PÍSMENO L, l PÍSMENO S, s
   
MATEMATIKA
POČÍTÁNÍ V OBORU 0 - 9
NAŠE CVIČENÍ SKLÁDAČKY
PROCVIČOVÁNÍ 0-9 SČÍTÁNÍ 0-9
ODČÍTÁNÍ 0-9 PROCVIČOVÁNÍ 0-9
VZKAZ PRO ŽÁKY :-) PROCVIČOVÁNÍ 0 - 9
   
POČÍTÁNÍ V OBORU 0 - 10
ČÍSELNÁ ŘADA, POROVNÁVÁNÍ SČÍT., ODČ. I S NÁZOREM
MATMAT NAŠE STRÁNKY
UMÍME MATIKU-S OBRÁZKY UMÍME MATIKU
PEXESO S ČÍSLY LENKA SYROVÁ
   
POČÍTÁNÍ V OBORU 0 - 20 BEZ PŘECHODU 10
POSLOUPNOST ČÍSEL 11 - 20 DOPLŇOVÁNÍ ČÍSEL 11 - 20
POSLOUPNOST ČÍSLA, ČÍSELNÁ ŘADA
POROVNÁVÁNÍ SLOVNÍ ÚLOHY - SČÍTÁNÍ
SLOVNÍ ÚLOHY - ODČÍTÁNÍ PROCVIČOVÁNÍ 1
NAŠE STRÁNKA S ODKAZY PEXESO
POČÍTÁNÍ V OBORU PROCVIČOVÁNÍ 2
PROCVIČOVÁNÍ 3 PROCVIČOVÁNÍ 4
   
ODKAZY PRO 2. ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK
PÁROVÉ SOUHLÁSKY
NAŠE STRÁNKY  
NAUČ SE PSÁT ONLINE CVIČENÍ
ŠKOLIČKA1 ŠKOLIČKA2
ŠKOLÁKOV ŠKOLSKÝ PORTÁL
UMÍME ČESKY LUŠTĚNKY
   
SLOVNÍ DRUHY
PODSTATNÁ JMÉNA ŠKOLÁKOV
VLASTNÍ JMÉNA OSOB VLASTNÍ JMÉNA ZVÍŘAT
KAMINET NAJDI PODSTATNÁ JMÉNA
HLEDÁNÍ SLOVES NAJDI SLOVESA
SLOVESA POD. JMÉNO X SLOVESO?
TŘÍDĚNÍ SLOV. DRUHŮ 1 TŘÍDĚNÍ SLOV. DRUHŮ 2
TŘÍDĚNÍ SLOV. DRUHŮ 3  
   
MATEMATIKA
POČÍTÁNÍ V OBORU 0- 100
ŠKOLÁKOV LUŠTĚNKY
SLOVNÍ ÚLOHY NAUČ SE POČÍTAT
MATEMATIKA HROU ONLINE CVIČENÍ
   
NÁSOBENÍ
MATÝSKOVA MATEMATIKA NAŠE STRÁNKY
MATMAT MATIKA
NAUČ SE POČÍTAT LENKA SYROVÁ - MIX
   
ODKAZY PRO 3. ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK
VYJMENOVANÁ SLOVA
PO B PO B
PO L PO L
DIKTÁTY PO B DIKTÁTY PO L
PO M PO M
PO P PO P
DIKTÁTY PO M DIKTÁTY PO P
PO S PO S
DIKTÁTY PO S PO V
PO  V PO V
PO Z PO Z
PO Z  
   
OPAKOVÁNÍ
SLOVNÍ DRUHY PÁROVÉ SOUHLÁSKY
SLOVESA SLOVESA - ML.KATEGORIE
PŘÍDAVNÁ JMÉNA ZÁJMENA
   
MATEMATIKA
MALÁ NÁSOBILKA - PROCVIČOVÁNÍ
KOČIČKY CIRKUS
FERDA PAPOUŠEK - 6
PEJSEK - 7 MYŠKY - 8
DRÁČEK - 9 KAMINET
   
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V OBORU 0 - 1000
ŠKOLIČKA ŠKOLÁKOV
SČÍTÁNÍ DO 1000 ODČÍTÁNÍ DO 1000
   
GEOMETRIE
PŘÍMKA, ÚSEČKA, POLOPŘÍMKA  
   
ANGLICKÝ JAZYK
COLOURS COLOURS 1
TOYS NUMBERS
FAMILY NUMBERS 1
ANIMALS FRUIT
VEGETABLES OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
VELIKONOCE ANIMALS 1 - TEST
ANIMALS 2 - TEST ANIMALS 3 - TEST
MNOŽNÉ ČÍSLO NUMBERS 2
A / AN POZDRAV
TOYS  
           PRVOUKA
ROSTLINY HOUBY
TŘÍDĚNÍ ROSTLIN  
   
ODKAZY PRO 4. ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK
SLOVESA
ŠKOLÁKOV UČENÍ ON-LINE
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB
PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB OZNAMOVACÍ ZPŮSOB
   
PODSTATNÁ JMÉNA - VZORY
KAMINET LUŠTĚNKY
ŠKOLIČKA  
   
VĚTA, SOUVĚTÍ
PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTA, SOUVĚTÍ
SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM  
   
MATEMATIKA
PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ
ŠKOLÁKOV 1 ŠKOLÁKOV 2
   
PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ
SYROLE  
   
NÁSOBENÍ
SYROLE ONLINE CVIČENÍ
PÍSEMNÉ JEDNOC. ČÍSLEM PÍSEMNÉ DVOUC. ČÍSLEM
   
GEOMETRIE
OSA ÚSEČKY PEXESO
   
ANGLICKÝ JAZYK
NUMBERS TO BE
TO BE 1 ZÁJMENA
DAYS FOOD
TO BE 1 FOOD 1
ANIMALS NUMBERS
FAMILY VELIKONOCE
   
VLASTIVĚDA
VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 1
PŘEMYSLOVCI  PREZENTACE PŘEMYSLOVCI
JAN HUS  
   
PŘÍRODOVĚDA
JARO JARO 2
JARO 1 JARO 3
LESNÍ PŘÍRODNÍ SPOLEČENSTVÍ PO ČEM ŠLAPEME
NAŠE KRAJINA DÍKY ROSTLINÁM
EKOSYSTÉM LOUKA EKOSYSTÉM RYBNÍK
SPOLEČENSTVO VOD - PEXESO EKOSYSTÉM PARK
ŽIVOČICHOVÉ V PARKU SPOLEČENSTVA POLÍ
   
ODKAZY PRO 5. ROČNÍK
ČESKÝ JAZYK
PODMĚT A PŘÍSUDEK
ONLINE CVIČENÍ SYROLE
LUŠTĚNKY SHODA 1 - TEST
SHODA 2 - TEST SHODA 3 - TEST
SHODA - NĚKOLIKANÁS. PODMĚT  
   
PŘEDLOŽKY S-Z, PŘEDPONY S-Z
LUŠTĚNKY SYROLE
PŘEDPONY OB-, V-  
PODSTATNÁ JMÉNA, PÁDY  
   
MATEMATIKA
POČÍTÁNÍ S VELKÝMI ČÍSLY
LUŠTĚNKY 1 LUŠTĚNKY 3
LUŠTĚNKY 2 ČÍSELNÁ OSA
PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZAOKROUHLOVÁNÍ NA MIL.
ROZVINUTÝ ZÁPIS ČÍSEL MILIARDA
   
ARITMETICKÝ PRŮMĚR DĚLENÍ DVOJC. ČÍSLEM
   
ANGLICKÝ JAZYK
MOJE TĚLO 1 MOJE TĚLO 2
JÍDLO 1 JÍDLO 2
JÍDLO 3 TO BE
TO BE TIME

HOW MUCH OR HOW MANY

CLOTHES
CLOTHES 1 WHAT IS THIS?
ANIMALS - TEST CLOTHES 1 - TEST
CLOTHES 2 - TEST CLOTHES 3 - TEST
DO, DOES 1 DO, DOES 2
DO, DOES 3 PŘÍDAVNÁ JMÉNA
OTÁZKY WHAT DO YOU LIKE?
THERE IS X THERE ARE HOME SWEET HOME
NEW SCHOLL, NEW LIFE AN AMERICAN FAMILY
SLOVÍČKA 5 MONTHS
   
VLASTIVĚDA
MARIE TEREZIE
ŽIVOT PODDANÝCH PROCVIČOVÁNÍ
   
1.SVĚTOVÁ VÁLKA 2.SVĚTOVÁ VÁLKA
   
PŘÍROVĚDA
PROCVIČOVÁNÍ ČLOVĚK
KOSTRA LEDVINY
TRÁVICÍ SOUSTAVA ČLOVĚK - SOUSTAVY
   

 

odpovedi-koronavirus.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Volaříková - Domácí výuka

Dobrý den, jsem on-line. Děkuji Volaříková

Marie - Re: Domácí výuka

Dobrý den, paní Volaříková. Zkouším různé nástroje pro videohovory - aby to bylo pro všechny nejvhodnější. Mohu Vás poprosit o spolupráci? Zkuste, prosím tento odkaz: https://whereby.com/domácí-výuka
Děkuji. :-)
M.Sch.

Marie - Re: Domácí výuka

Ještě jednou, dobrý den, paní Volaříková, pokud si zkopírujete odkaz do mobilu, jde se připojit i přes mobil. Napište mi, kdy by se Vám to hodilo, zatím ať vyzkoušíme spojení - 724764987. Děkuji. M.Sch.

 


MATEŘSKÁ ŠKOLA

bez-nazvu.jpg


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

/img/articles/920.jpg


Mail list


Archiv

Kalendář
<< říjen >>
<< 2023 >>
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Statistiky

Online: 1
Celkem: 596540
Měsíc: 9787
Den: 277